Via ontrafeling

naar inzicht en

een betere relatie

relatietherapie
Gaby Reuhl,
relatietherapeute
Nijmegen
relatietherapie
Waalbrug
Nijmegen

Je ontdekt dat
er een relatieprobleem is

Opeens ontdek je dat er een relatieprobleem is:

  • Er is voortdurend ruzie over kleine dingen.

  • De ander luistert niet naar je.

  • Je ervaart geen steun.

  • Je vertrouwt de ander niet meer.

  • Een van jullie is vreemd gegaan, wat nu?

  • Het botert niet tussen jouw familie en je partner.

  • Jullie zijn het oneens over de opvoeding van de kinderen.  • Jullie hebben minder of geen sex meer.

  • Je merkt dat je openstaat voor een ander, wat betekent dat?

  • Je vraagt je af “Waarom ik, waarom dit, waarom nu?” zoals Robin Norwood een veel voorkomend gevoel van vrouwen verwoordt.

  • Mischien is er ineens een grote verandering zoals werkeloosheid, geboorte of ziekte. Is dat echt de oorzaak?
  • Je kunt daar alleen niet meer uitkomen. Maar jullie zijn niet de enige. Er is inmiddels zoveel wetenschappelijke kennis, onderzoek en professionele praktijkervaring dat de route om er uit te komen wél bekend is. Ook jullie route.

    Maar alles komt wel bij een vreemde op tafel. Daarom hier zo min mogelijk grafische webDesignkunsten en zo veel mogelijk inhoudelijke informatie. Zo kunnen jullie goed bepalen of ik en mijn werkwijze jullie aanspreekt.

    Voor deze ‘ontdekking’ zijn meestal drie gesprekken nodig.

    houd me vast, boek voor relatieherapie
    Waarom dit,
    waarom ik,
    waarom nu?


    Bedoeld voor partners.

     


    Een onverwacht maar zeer duidelijk antwoord op de vraag: Waarom is de sex niet meer spannend?

    Naar top.    We ontrafelen de interactie

    Samen ontrafelen we het gedrag naar elkaar.

  • We onderzoeken de wisselwerking.

  • We bepalen de gevoelige plekken die onbewust en ongewild geraakt worden.

  • De onopgemerkte teleurstellingen en verwachtingen komen op tafel.

  • Het onheil dat partners elkaar ongewild en onbewust aandoen wordt zichtbaar. Het belang daarvan heeft Sue Johnson uitstekend beschreven in Houd me vast
  • Voor deze ‘ontrafeling’ zijn meestal twee gesprekken nodig.

    houd me vast, boek voor relatietherapie

    Over onheil
    dat partners elkaar
    ongemerkt en ongewild aanedoen.

    Bedoeld voor partners.

    Naar top.

    Ik geef inzicht

    Uit wetenschap, onderzoek en mijn eigen ervaring met inmiddels honderden stellen blijkt dat succesvol gedrag in de jeugd automatisch ook in de relatie toegepast wordt. Dit heeft alles te maken met hechting.

    ;
    Aanpak van relatieproblemen zonder uit te gaan van deze harde oorzaak-gevolg relatie kunnen naar mijn idee niet effectief zijn. Ik bied technieken uit de cognitieve gedragstherapie die effectief gebleken zijn om met meer inzicht andere gedrags­ mogelijkheden te kunnen verwerven. Dit inzicht kan hard aankomen. Daarom wil ik er bij zijn wanneer dat inzicht komt.          boek voor relatietherapie Hoe met inzicht in je eigen gedrag je gedrag te veranderen.

    Bedoeld voor therapeuten.
    boek voor relatietherapie Onderzoek waaruit blijkt dat inzicht in eigen gedrag leidt tot effectiever gedrag.

    Bedoeld voor therapeuten.
    Naar top.

    We passen het inzicht toe

    In je jeugd heb je geleerd wat effectief gedrag is in je gezinssituatie. Dat leerproces is lang geleden en is gestuurd door de emotie. Dat gedrag pas je ongemerkt ook toe in je relatie. In de relatie gaat het echter om een andere situatie, een andere persoon en andere emoties. Het is dus zeer goed mogelijk dat het effectieve gedrag uit je jeugd niet effectief en zelfs destructief is in een relatie nu. Gedrag uit je jeugd toepassen in een relatie is overigens heel normaal, geldt voor iedereen, ook voor mij.

        

    Dit in-effectieve gedrag wordt direct duidelijk in onze gesprekken en dus gaan we daar ook direct mee aan de slag. Ik zorg dat dit eerlijk en veilig verloopt. Daarom heb ik een voorkeur voor real life gesprekken en gesprekken met alleen julllie, gewoon in mijn praktijk. Met de hedendaagse moderne middelen kan 'real live' ook wel eens betekenen gewoon bij jullie thuis op een ongepland kritisch moment.

    Vervolgens zijn er eenvoudige korte opdrachten die laten zien welk gedrag in deze relatie wél effectief is. Het effect daarvan openbaart zich direct voor jullie eigen ogen.

         Voor ‘inzicht’ zijn meestal drie gesprekken nodig.
    Naar top.

    Er ontstaat een nieuwe relatie, hoe dan ook

    Het verkregen inzicht maakt duidelijk wat de invloed van de jeugd op de relaties tot nu toe is geweest. Hierdoor begrijp je beter waarom jij en de ander zo reageren. Er kan daarbij veel naar boven komen. Dat is niet anders. Je leert wat de wens is achter het verwijt zoals Annette Heffels het treffend zegt in Praten met je partner. ; Maar er ontstaat wel openheid, duidelijkheid en veiligheid. Dit geeft een goede basis voor het ontwikkelen van effectiever gedrag naar elkaar en een veiliger verbinding. boek voor relatietherapie

    Wat is de wens achter een verwijt?

    Bedoeld voor partners.

    Soms blijkt echter dat er teveel is gebeurd. De kloof is niet meer te overbruggen en jullie besluiten uit elkaar te gaan. ;

    Het verkregen inzicht, het begrip en het vertrouwen in elkaar bieden troost en acceptatie. Dit vereenvoudigt de afwikkeling van praktische en financiële zaken van een eventuele scheiding. Als kinderen vertrouwen tussen ouders zien, dan blijft er veiligheid voor hen. Jullie leren dan het verschil tussen ouderschap zonder partnerschap. Dit is vooral van belang wanneer omstandigheden dwingen tot 'gescheiden maar tijdelijk nog onder één dak'.

    Voor een ‘nieuwe verbinding’ zijn meestal drie gesprekken nodig.

    boek voor relatietherapie    Wat te doen met kinderen bij een scheiding.

    Bedoeld voor therapeuten.
    Naar top.

    Mijn opleiding- en werkervaring

    Mijn basisopleiding is maatschappelijk werk met Voortgezette Opleiding. Daarna in 1997 de opleiding voor Relatie-en Gezinstherapie (Systeemtherapie). Verder de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie. Sinds 2002 ben ik geregistreerd als Relatie-en Gezinstherapeut (Systeemtherapeut) bij de Ned. Ver. Voor Relatie-en Gezinstherapie (beroepsvereniging). Deze studie duurt enkele jaren. Leertherapie, intervisie en intensieve praktijkbegeleiding zijn daarbij belangrijke onderdelen. Er is een beroepscode die geheimhouding en privacy garandeert.

    Inmiddels werk ik al 30 jaar met gezinnen, echtparen en individuen in de Ambulante en Klinische zorg; Jeugdzorg, Kinderbescherming, GGZ en de Academische Gezondheidszorg. Ik ben voorzitter van de sectie Contextuele Therapie van de NVRG en organiseer studiedagen. Verder geef ik onderwijs op de Radboud universiteit en HBO.

    Het succes van de methoden die ik gekozen heb geeft mij elke keer weer veel voldoening.

    Wanneer ‘ervarings­deskundig­heid’ relevant is kan ik melden dat ik drie kinderen heb en enkele relaties gehad heb.
    Naar top.

    Kosten

    Meestal zijn er dus acht tot tien gesprekken. De kosten zijn 120 euro per gesprek. Inmiddels heb ik voldoende ervaring en zijn er daarom geen voorbereidingskosten van mijn kant.

    Ik volg de tarieven voor psychiatrische behandelingen en psychotherapie die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

    Als het bij een eerste gesprek blijft dan zijn er geen kosten aan dat gesprek verbonden.

    Ziektekostenverzekeraars vergoeden Relatie-en Gezinstherapie meestal als er een aanvullende verzekering is.

    Relatie-therapie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting wanneer er een verwijzing van de huisarts is.

    Als de werkgever de kosten vergoedt dan kan het bedrijf een zakelijke factuur krijgen.

    Wanneer jullie onvoldoende financiële draagkracht aan kunnen tonen is er een mogelijkheid van een bijdrage uit een speciaal fonds.

    Alle gesprekken doe ik zelf en alleen. Door de systeemaanpak is het geslacht van de therapeut niet van belang.

    Bij de gesprekken zijn geen anderen aanwezig, zoals lotgenoten, therapeuten in opleiding of stagaires.

    Op dit moment kan één paar direct beginnen, eventueel buiten kantooruren.

    Naar top.

    Contact

    Gaby Reuhl

    +31(634) 1946 58
    Groenewoudseweg 20
    6524 VA Nijmegen
    Nederland

    gabyreuhl@gmail.com


    NVRG, lidmaatschapsnr. 11624
    Door NVRG erkende relatietherapeuten in Nijmegen

    Naar top.